ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางขับและลานจอดเครื่องบิน ขนส่งสินค้าและอาคารคลังสินค้า พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ครั้งที่ 2

Top