ราคากลาง งานซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลาง งานซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เลขที่โครงการ: 64077385313

  วงเงินงบประมาณ : 700,000.-บาท

  ราคากลาง : 700,000.- บาท

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  แบบบก. และราคากลาง

 • วันที่ประกาศ :
  21 กรกฎาคม 2564
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 507 KB

  60 ครั้ง 21 ก.ค. 2564

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  66 ครั้ง 21 ก.ค. 2564
Top