งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการและทรัพย์สินภายในกรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Top