งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการต่าง ๆ ภายในบริเวณกรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

Top