สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ที่ท่าอากาศยานตาก จังหวัดตาก

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  วิธีสอบราคา
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่นๆ
 • เลขที่สอบราคา :
  ส.43/2560
 • ชื่อสอบราคา :
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ที่ท่าอากาศยานตาก จังหวัดตาก
 • วันที่ยื่นซองสอบราคา :
  5 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560 เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
 • วันที่เปิดซองสอบราคา :
  25 ก.ค. 2560 เวลา 09:30 ถึง 00:00 น.
 • วันที่ประกาศ :
  5 กรกฎาคม 2560
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช ปร 4 5.pdf

  ขนาดไฟล์ 726 KB

  264 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 861 KB

  302 ครั้ง
Top