สอบราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร และอุปกรณ์ประกอบ

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  วิธีสอบราคา
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์สำนักงาน
 • เลขที่สอบราคา :
  ส.47/2560
 • ชื่อสอบราคา :
  สอบราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร และอุปกรณ์ประกอบ
 • วันที่ยื่นซองสอบราคา :
  31 ก.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2560 เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
 • วันที่เปิดซองสอบราคา :
  17 ส.ค. 2560 เวลา 09:30 ถึง 00:00 น.
 • วันที่ประกาศ :
  31 กรกฎาคม 2560
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช ปร 4 5.pdf

  ขนาดไฟล์ 155 KB

  460 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 676 KB

  453 ครั้ง
Top