การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ : 26 มิถุนายน 2562
818 อ่าน

พันธกิจและยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2560-2564.pdf

ขนาดไฟล์ 912 KB

890 ครั้ง 21 มิ.ย. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ทย. 25560-2564.pdf

ขนาดไฟล์ 131 KB

548 ครั้ง 21 มิ.ย. 2562
Top