ข้อมูลและบริการวิชาการ

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563
31,691 อ่าน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

2559 ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน ประจำปี 2559

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

2554.pdf

ขนาดไฟล์ 977 KB

2,689 ครั้ง 4 พ.ย. 2557

2556 ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน ปี 2556 มิ.ย. - ก.ย. 56.pdf

ขนาดไฟล์ 248 KB

2,004 ครั้ง 23 มี.ค. 2558

2555.pdf

ขนาดไฟล์ 258 KB

2,168 ครั้ง 4 พ.ย. 2557

2556-center.pdf

ขนาดไฟล์ 5 MB

3,092 ครั้ง 4 พ.ย. 2557

2556 ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน ปี 2556 ต.ค. 55 - พ.ค. 56.pdf

ขนาดไฟล์ 310 KB

1,839 ครั้ง 23 มี.ค. 2558

2557 ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน ปี 2557.pdf

ขนาดไฟล์ 600 KB

2,000 ครั้ง 23 มี.ค. 2558

2558 ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดของกรมการ

ขนาดไฟล์ 640 KB

1,543 ครั้ง 16 พ.ย. 2558

2559 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดของ

ขนาดไฟล์ 2 MB

1,025 ครั้ง 13 พ.ย. 2560

2560 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่า

ขนาดไฟล์ 2 MB

720 ครั้ง 9 เม.ย. 2561

2561-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการท่าอากาศยาน ปี2561.pdf

ขนาดไฟล์ 4 MB

727 ครั้ง 22 พ.ย. 2561

2562-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการท่าอากาศยาน ปี2562.pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

132 ครั้ง 15 พ.ค. 2563
Top