ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาสยานนครพนม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

Top