ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด ๓๕๐ KVA. และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top