ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  งบประมาณทั้งสิ้น 8,600,000.-  บาท

  รับฟังคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail : doaprocurement@airports.go.th

 • วันที่ประกาศ :
  16 พฤษภาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  21 พฤษภาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 550 KB

  30 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

  แบบห้องน้ำชุมพร .pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  33 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

  ร่างประกาศ ชุมพร.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  31 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

  รายละเอียดประกอบแบบ ชุมพร.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  31 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

  ปร.6 ปร.4.pdf

  ขนาดไฟล์ 16 MB

  30 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 319 KB

  27 ครั้ง 16 พ.ค. 2561
Top