ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  งบประมาณทั้งสิ้น 8,600,000.-  บาท

  รับฟังคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail : doaprocurement@airports.go.th

 • วันที่ประกาศ :
  16 พฤษภาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  21 พฤษภาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 550 KB

  3 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

  แบบห้องน้ำชุมพร .pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  4 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

  ร่างประกาศ ชุมพร.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  3 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

  รายละเอียดประกอบแบบ ชุมพร.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  3 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

  ปร.6 ปร.4.pdf

  ขนาดไฟล์ 16 MB

  3 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 319 KB

  2 ครั้ง 16 พ.ค. 2561
Top