จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๒๔ ยูนิต) ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ ๒ ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๒๔ ยูนิต) ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ ๒ ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  ปีงบประมาณ 2562 และผูกพันงบประมาณปี 2563

  งบประมาณ 27,500,000.- บาท

  ราคากลาง 27,500,000.- บาท

  เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 • วันที่ประกาศ :
  12 ตุลาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  18 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 488 KB

  7 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  SPEC อาคารชุดพักอาศัย ทพล. ระยะ 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  6 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  7 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ปร.4 ปร.6.pdf

  ขนาดไฟล์ 19 MB

  6 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  Blank Form แฟลต ทพล..xls

  ขนาดไฟล์ 524 KB

  3 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  4 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ กปร. 002-2562.pdf

  ขนาดไฟล์ 47 MB

  4 ครั้ง 12 ต.ค. 2561
Top