จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๒๔ ยูนิต) ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ ๒ ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๒๔ ยูนิต) ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ ๒ ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  ปีงบประมาณ 2562 และผูกพันงบประมาณปี 2563

  งบประมาณ 27,500,000.- บาท

  ราคากลาง 27,500,000.- บาท

  เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 • วันที่ประกาศ :
  12 ตุลาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  18 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 488 KB

  35 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  SPEC อาคารชุดพักอาศัย ทพล. ระยะ 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  34 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  44 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ปร.4 ปร.6.pdf

  ขนาดไฟล์ 19 MB

  39 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  Blank Form แฟลต ทพล..xls

  ขนาดไฟล์ 524 KB

  25 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  33 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ กปร. 002-2562.pdf

  ขนาดไฟล์ 47 MB

  36 ครั้ง 12 ต.ค. 2561
Top