ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระห้องควบคุม และอุปกรณ์ ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระห้องควบคุม และอุปกรณ์ ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  ปีงบประมาณ 2562

  งบประมาณ77,000,000.- บาท

  ราคากลาง 77,000,000.- บาท

  เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 • วันที่ประกาศ :
  12 ตุลาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  18 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 545 KB

  9 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  9 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  8 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  9 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ลำปาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  8 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  TOR.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  8 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 33 MB

  8 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 70 MB

  9 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ 1.pdf

  ขนาดไฟล์ 75 MB

  8 ครั้ง 12 ต.ค. 2561
Top