ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระห้องควบคุม และอุปกรณ์ ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระห้องควบคุม และอุปกรณ์ ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  ปีงบประมาณ 2562

  งบประมาณ77,000,000.- บาท

  ราคากลาง 77,000,000.- บาท

  เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 • วันที่ประกาศ :
  12 ตุลาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  18 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 545 KB

  46 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  41 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  38 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  42 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ลำปาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  35 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  TOR.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  49 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 33 MB

  40 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 70 MB

  39 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ 1.pdf

  ขนาดไฟล์ 75 MB

  41 ครั้ง 12 ต.ค. 2561
Top