ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold End Light ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI ระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน (PLC), พร้อม Duct Bank ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (UNISUB) ก่อสร้างอาคาร AFL ใหม่ ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแ

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold End Light ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI ระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน (PLC), พร้อม Duct Bank ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (UNISUB) ก่อสร้างอาคาร AFL ใหม่ ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแ
 • รายละเอียด :

  งบประมาณ 2562 

  งบประมาณ 65,000,000.- บาท

  ราคากลาง 65,000,000.- บาท

  เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 • วันที่ประกาศ :
  12 ตุลาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  18 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  60 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  รายละเอียดประกอบแบบ ไฟ PAPI ทพร..pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  51 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ร่างประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  48 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  42 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ปร 4 -ปร 5.pdf

  ขนาดไฟล์ 11 MB

  51 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ 61-88.pdf

  ขนาดไฟล์ 80 MB

  45 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ 31-60.pdf

  ขนาดไฟล์ 91 MB

  47 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  แบบ 01-30.pdf

  ขนาดไฟล์ 94 MB

  58 ครั้ง 12 ต.ค. 2561
Top