ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
 • รายละเอียด :

  เงินงบประมาณ ปี 2562 งบประมาณ 83,850,000.- บาท

  ราคากลาง  83,850,000.- บาท

  แสดงความคิดเห็นผ่านท่าง doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  12 พฤศจิกายน 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  15 พฤศจิกายน 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 52 KB

  44 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  37 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  41 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  53 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา EDS ทบร..pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  52 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  36 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 1-5.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  34 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 6-9.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  32 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 33-36.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  33 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 24-27.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  33 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 42-45.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  32 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 51-54.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  33 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 15-18.pdf

  ขนาดไฟล์ 11 MB

  28 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 28-32.pdf

  ขนาดไฟล์ 12 MB

  34 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 37-41.pdf

  ขนาดไฟล์ 12 MB

  33 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 46-50.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  32 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 10-14.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  41 ครั้ง 12 พ.ย. 2561

  EDS ทบร 19-23.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  34 ครั้ง 12 พ.ย. 2561
Top