ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมความแข็งแรงผิวทางขับ A และ B ที่ท่าอากาศยานน่านนคร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top