ร่างประกาศประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาศประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เงินงบประมาณ 90,000,000.- บาท

  เงินราคากลาง 93,715,560.- บาท

  สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  14 ธันวาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  19 ธันวาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  61127016936_1_20181214105312579.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  95 ครั้ง 14 ธ.ค. 2561

  61127016936_1_2018123131512373.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  108 ครั้ง 14 ธ.ค. 2561

  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  78 ครั้ง 14 ธ.ค. 2561

  61127016936_16_2018121410508215.pdf

  ขนาดไฟล์ 16 MB

  85 ครั้ง 14 ธ.ค. 2561

  61127016936_1_2018123131357826.pdf

  ขนาดไฟล์ 77 MB

  126 ครั้ง 14 ธ.ค. 2561

  61127016936_17_2018123131556233.xls

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  76 ครั้ง 14 ธ.ค. 2561
Top