ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 • รายละเอียด :

  เงินงบประมาณ 27,500,000.- บาท

  ราคากลาง 27,500,000.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ อีเมลล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  17 ธันวาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  20 ธันวาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  61127139860_1_20181211195525233.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  55 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561

  61127139860_1_20181212185024930.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  38 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561

  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยฯ ทนศ..pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  40 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561

  61127139860_16_20181211195629928.pdf

  ขนาดไฟล์ 11 MB

  37 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561

  61127139860_1_20181211195557786.pdf

  ขนาดไฟล์ 18 MB

  41 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561

  61127139860_17_20181212185034290.xls

  ขนาดไฟล์ 410 KB

  39 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561
Top