ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24ยูนิต) ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 1 แห่ง โดยประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24ยูนิต) ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 1 แห่ง โดยประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เงินงบประมาณ 27,500,000.- บาท

  ราคากลาง 27,500,000.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ อีเมลล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  17 ธันวาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  20 ธันวาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  93 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  76 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561

  ร่างเอกสารประกวดราคาแฟต ตรัง.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  78 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  60 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 17 MB

  68 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 671 KB

  56 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561
Top