ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารดาวเทียม ย่าน C-Band ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารดาวเทียม ย่าน C-Band ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เงินงบประมาณ 5,002,000.- บาท

  ราคากลาง 5,002,000.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ อีเมลล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  10 มกราคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  15 มกราคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 485 KB

  43 ครั้ง 10 ม.ค. 2562

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  38 ครั้ง 10 ม.ค. 2562

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  39 ครั้ง 10 ม.ค. 2562

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  47 ครั้ง 10 ม.ค. 2562

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  43 ครั้ง 10 ม.ค. 2562
Top