ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะและปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะและปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
 • รายละเอียด :

  เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 8,000,000.- บาท

  ราคากลาง 8,000,000.- บาท

  สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  10 มกราคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  15 มกราคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  62017060570_1_201915105244815.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  41 ครั้ง 10 ม.ค. 2562

  62017060570_1_20191510538514.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  36 ครั้ง 10 ม.ค. 2562

  62017060570_16_201915105334496.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  34 ครั้ง 10 ม.ค. 2562

  62017060570_1_201915105323143.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  38 ครั้ง 10 ม.ค. 2562

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  38 ครั้ง 10 ม.ค. 2562

  62017060570_17_201915105347378.xls

  ขนาดไฟล์ 364 KB

  33 ครั้ง 10 ม.ค. 2562
Top