ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  งบประมาณ 5,700,000.- บาท

  ราคากลาง 5,650,000.- บาท

  สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562

  สามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านทาง อีเมลล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  5 มีนาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 796 KB

  305 ครั้ง 28 ก.พ. 2562

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  174 ครั้ง 28 ก.พ. 2562

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  325 ครั้ง 28 ก.พ. 2562

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  219 ครั้ง 28 ก.พ. 2562

  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  917 ครั้ง 28 ก.พ. 2562

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 73 KB

  171 ครั้ง 28 ก.พ. 2562
Top