ร่างประกาสประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล ที่ท่าอากาศยานน่านนคร

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาสประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล ที่ท่าอากาศยานน่านนคร
 • รายละเอียด :

  งบประมาณ 893,000.- บาท

  ราคากลาง 893,000.- บาท

  สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562

  สามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านทาง อีเมลล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  14 มีนาคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  19 มีนาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 503 KB

  196 ครั้ง 14 มี.ค. 2562

  ปร 4 ปร 6.pdf

  ขนาดไฟล์ 948 KB

  145 ครั้ง 14 มี.ค. 2562

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา14032562.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  161 ครั้ง 14 มี.ค. 2562

  แบบน่าน.pdf

  ขนาดไฟล์ 26 MB

  155 ครั้ง 14 มี.ค. 2562

  Blank งานกิจกรรมข่วงสนามบิน 1.xls

  ขนาดไฟล์ 72 KB

  178 ครั้ง 14 มี.ค. 2562
Top