จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
 • รายละเอียด :

  งบประมาณ 90,000,000.- บาท

  ราคากลาง 90,000,000- บาท

  สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562

  สามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านทาง อีเมลล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  17 เมษายน 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  24 เมษายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  62047097303_1_201945134620519.pdf

  ขนาดไฟล์ 963 KB

  148 ครั้ง 17 เม.ย. 2562

  62047097303_1_20194513461496.pdf

  ขนาดไฟล์ 994 KB

  133 ครั้ง 17 เม.ย. 2562

  62047097303_1_20194513469886.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  137 ครั้ง 17 เม.ย. 2562

  62047097303_1_20194910139587.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  151 ครั้ง 17 เม.ย. 2562

  ประกาศปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  159 ครั้ง 17 เม.ย. 2562

  62047097303_1_201945134349525.pdf

  ขนาดไฟล์ 77 MB

  1,625 ครั้ง 17 เม.ย. 2562

  62047097303_17_2019451347335.xls

  ขนาดไฟล์ 818 KB

  150 ครั้ง 17 เม.ย. 2562
Top