ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ doaprocurement@airports.go.th

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  20 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 345 KB

  14 ครั้ง 20 ก.พ. 2563

  ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  13 ครั้ง 20 ก.พ. 2563

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 8 MB

  23 ครั้ง 20 ก.พ. 2563
Top