ร่างประกวดราคาซื้อรถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี่ 1 คัน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1 คัน ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1 คัน ท่าอากาศยานนครพนม 1 คัน ท่าอากาศยานเบตง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้อรถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี่ 1 คัน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1 คัน ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1 คัน ท่าอากาศยานนครพนม 1 คัน ท่าอากาศยานเบตง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ doaprocurement@airports.go.th

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  20 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  63027185276_1_2020217161431257.pdf

  ขนาดไฟล์ 567 KB

  21 ครั้ง 20 ก.พ. 2563

  ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  17 ครั้ง 20 ก.พ. 2563

  63027185276_1_2020217151728864.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  24 ครั้ง 20 ก.พ. 2563
Top