ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์หน้าท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์หน้าท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
 • รายละเอียด :

  สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ อีเมล์ doaprocurement@airports.go.th

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  23 มีนาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  26 มีนาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  10 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

  รวมไฟล์ Control Gate ทนศ.-Thanakph.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  6 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

  รวม SPEC Control Gate ทนศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  5 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

  ร่างประกาศประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  6 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  7 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

  ฟอร์ม กรอก.xlsx

  ขนาดไฟล์ 185 KB

  6 ครั้ง 23 มี.ค. 2563
Top