เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ

 • ชื่อประกาศ TOR :
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  15 มีนาคม 2564
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินทุนหมุนเวียน ศทส..pdf

  ขนาดไฟล์ 606 KB

  63 ครั้ง 15 มี.ค. 2564
Top