ร่างประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :
  • เลขที่โครงการ : 64077364717

   วงเงินงบประมาณ : 4,200,000.- บาท

   ราคากลาง : 4,200,000.- บาท

   ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airports.go.th

    
  •  
 • วันที่ประกาศ :
  20 กรกฎาคม 2564
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  23 กรกฎาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 21 KB

  60 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 107 KB

  71 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 111 KB

  55 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 111 KB

  67 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 146 KB

  68 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  ร่างประกาศกระกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  61 ครั้ง 20 ก.ค. 2564
Top