ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงห้องประชุม กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงห้องประชุม กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2
 • รายละเอียด :
  เลขที่โครงการ : 64077344869
  วงเงินงบประมาณ : 2,212,900.- บาท
  ราคากลาง : 2,212,653.- บาท
  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airports.go.th
 • วันที่ประกาศ :
  20 กรกฎาคม 2564
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  23 กรกฎาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  เอกสารแนบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 129 KB

  58 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  บก 06.pdf

  ขนาดไฟล์ 279 KB

  51 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  44 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  57 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  TOR.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  66 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  ร่างประกาศประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  59 ครั้ง 20 ก.ค. 2564

  แบบงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสีย.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  50 ครั้ง 20 ก.ค. 2564
Top