ร่างประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงไฟส่องสว่างลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top