ร่างประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เลขที่โครงการ : 64077385313

  วงเงินงบประมาณ : 700,000.- บาท

  ราคากลาง : 700,000.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airports.go.th

 • วันที่ประกาศ :
  21 กรกฎาคม 2564
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  27 กรกฎาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ร่างประกาศประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 319 KB

  101 ครั้ง 21 ก.ค. 2564

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 507 KB

  55 ครั้ง 21 ก.ค. 2564

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  49 ครั้ง 21 ก.ค. 2564

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  59 ครั้ง 21 ก.ค. 2564

  เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  84 ครั้ง 21 ก.ค. 2564

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  80 ครั้ง 21 ก.ค. 2564
Top