ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
 • รายละเอียด :

  เลขที่โครงการ : 64087399785 

  วงเงินงบประมาณ : 800,000,000.- บาท

  ราคากลาง : 800,000,000.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง doaprocurement@airports.go.th

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1r77XPJcAfYiYrQvas_ELGy9iijM1-zK8?usp=sharing

 • วันที่ประกาศ :
  23 สิงหาคม 2564
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  26 สิงหาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  106 ครั้ง 23 ส.ค. 2564

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  103 ครั้ง 23 ส.ค. 2564

  เอกสารแนบท้าย 1-8.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  99 ครั้ง 23 ส.ค. 2564

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  82 ครั้ง 23 ส.ค. 2564

  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 16 MB

  120 ครั้ง 23 ส.ค. 2564

  BOQ.xls

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  86 ครั้ง 23 ส.ค. 2564
Top